Thursday, 22 May 2014

Poland, advertising and ambiguous slogans.

Poland is advertising... itself! Over 150 posters of happy Polish people were put up two days ago in London as part of the marketing campaign promoting Poland. The campaign has been specifically organised for the 25th anniversary of the Iron Curtain's fall and its aim is to remind the world that it is in Poland where the process started. A video supporting the campaign will be launched in June. Yet it is the slogan - "Polska. Spring into." that causes confusion among English speakers; some even claim that it does not really mean anything. In fact, it has several meanings, and the Polish Ministry of Foreign Affairs that coordinates the campaign says that this was the plan.

Tuesday, 13 May 2014

Warszawa: rozwój w czasach kryzysu

Zlokalizowane nad Wisłą; największe miasto w Polsce, a zarazem jej stolica - Warszawa jest jednym z głównych centrów gospodarczych w Europie Środkowo-Wschodniej. Pod względem populacji, jest dziewiątym największym miastem w Unii Europejskiej. Jako najbardziej rozwinięte ekonomicznie miasto w Polsce z najwyższym wskaźnikiem GDP na głowę, Warszawa uznawana jest za miasto najatrakcyjniejsze dla inwestycji.
Pomimo, iż działalność biznesowa Warszawy skupia się wokół sektora usług, takich jak pośrednictwo finansowe, usługi biznesowe, telekomunikacja i edukacja - miasto stworzyło imponujące portfolio innych branż, z których najbardziej rozwinięte to produkcja środków transportu i przemysł petrochemiczny.

Warsaw: development at the time of crisis

Located on the banks of Vistula River; the largest city in Poland, and its capital – Warsaw is one of the main economic hubs in Central-Eastern Europe. In terms of population, Warsaw is the 9th largest city in the European Union. As the most economically developed Polish city with the highest GDP per capita, Warsaw is considered the most attractive place for investment in the whole country.
Although, Warsaw’s business activity revolves around services industry – including financial intermediation, business services, telecommunications and education – the city has developed an impressive portfolio of other branches, predominantly manufacturing of means of transportation and petrochemical industry.