Monday, 28 February 2011

Zbliża się spis powszechny 2011

Co 10 lat w Wielkiej Brytanii przeprowadzany jest spis powszechny ludności i mieszkań.
Najbliższy spis przypada na ten rok i będzie miał miejsce już 27 marca. Spis powszechny jest przeprowadzany przez Krajowy Urząd Statystyczny (w Anglii i Walii), a jego celem jest zgromadzenie danych o ludności pod względem demograficznym, społecznym, ekonomicznym i zawodowym. Głównym zamierzeniem Urzędu Statystycznego jest uzyskanie obrazu społeczeństwa w określonym momencie, a nie na przestrzeni dłuższego okresu, dlatego wszyscy otrzymamy te same pytania, na które będziemy musieli odpowiedzieć możliwie tego samego dnia.

Wednesday, 23 February 2011

Świadczenia chorobowe – część 2: Ustawowy zasiłek chorobowy

W zeszłym tygodniu mowa była o wynagrodzeniu na czas choroby wypłacanym przez pracodawcę w ramach programu wynagrodzeń chorobowych (Occupational Sick Pay Scheme). Tym razem przedstawione zostaną świadczenia chorobowe przysługujące pracownikom, którzy nie zostali objęci tymże programem. Każdy pracownik, który w wyniku choroby nie jest zdolny do pracy, ma prawo do otrzymywania świadczeń chorobowych, zatem jeśli pracodawca nie stworzył odpowiedniego programu wynagrodzeń chorobowych, ma on obowiązek wypłacenia ustawowego zasiłku chorobowego (Statutory Sick Pay). Zasiłek ten wypłacany jest przez pracodawcę, maksymalnie przez okres 28 tygodni.

Saturday, 19 February 2011

A black spot on the translation profession

Translators go to great lengths to be treated seriously as skilled, well-educated and knowledgeable professionals. Regardless whether we work for an agency or direct clients, we take a lot of care to deliver excellent translation, possibly the best one we have ever done, after all, there has to be some progress, right? Moreover, in order to contribute to the good reputation of our profession, we will do whatever is in our power to create a perfect online profile, we will interact with other translators, share experiences and tweet like crazy picking up the best links to feed other brains. We are also ready to time and time again educate those sceptical clients that we are not just transcribing one word after another but that in fact we do valuable work, pay attention to detail, we have a quality control process in place and so on.

Sunday, 13 February 2011

Świadczenia chorobowe część 1 - Wynagrodzenie za czas choroby

Kwestia przysługującego wynagrodzenia za czas choroby rozwiązywana jest w umowie o pracę. W każdym przypadku może wyglądać to inaczej. Jednakże bez względu na to, co przewiduje umowa, wynagrodzenie chorobowe nie może być niższe niż ustawowy zasiłek chorobowy (Statutory Sick Pay).