Sunday, 13 February 2011

Świadczenia chorobowe część 1 - Wynagrodzenie za czas choroby

Kwestia przysługującego wynagrodzenia za czas choroby rozwiązywana jest w umowie o pracę. W każdym przypadku może wyglądać to inaczej. Jednakże bez względu na to, co przewiduje umowa, wynagrodzenie chorobowe nie może być niższe niż ustawowy zasiłek chorobowy (Statutory Sick Pay).

Rodzaje świadczeń chorobowych
Pracownik, który z powodu choroby nie może stawić się w pracy ma prawo skorzystać z dwóch rodzajów świadczeń:
·         wynagrodzenie za czas choroby wypłacane przez pracodawcę (company sick pay)
·         ustawowy zasiłek chorobowy 
Jeżeli pracodawca prowadzi system wynagrodzeń chorobowych (company sick pay scheme), pracownik powinien otrzymać odpowiednią płatność na podstawie tegoż systemu. Jego wysokość zależeć będzie od postanowień umowy o pracę.
W przypadku, gdy pracownikowi nie należy się wynagrodzenie za czas choroby, wciąż może przysługiwać mu ustawowy zasiłek chorobowy, który pracodawca ma obowiązek wypłacić.

Wynagrodzenie za czas choroby
Wynagrodzenie za czas choroby wypłacane przez pracodawcę może być wyższe niż ustawowy zasiłek chorobowy. Pracodawca może zaoferować dowolny pakiet, o ile nie jest niższy od ustawowego minimum. Szczegóły wynagrodzenia za czas choroby powinny być określone w dokumencie przedstawiającym szczegółowe warunki zatrudnienia (employment particulars); pracownik winien otrzymać tenże dokument w ciągu pierwszych dwóch miesięcy od rozpoczęcia stosunku pracy. W przypadku, gdy pracodawca nie oferuje systemu wynagrodzeń chorobowych, ma on obowiązek zaznaczenia tego faktu w warunkach zatrudnienia.

Standardowy system wynagrodzeń za czas choroby
Każda firma ma inny system wynagrodzeń chorobowych. Zazwyczaj, na podstawie tego systemu, wynagrodzenie za czas choroby może zacząć przysługiwać pracownikom już po minimalnym okresie pracy (np. po trzymiesięcznym okresie próbnym). Zatem pracownicy, którzy z powodu choroby nie są zdolni do pracy, otrzymują standardowe wynagrodzenie przez określoną ilość tygodni. Jeżeli po tym czasie nadal jesteśmy na zwolnieniu lekarskim, pracodawca wypłaca połowę normalnego wynagrodzenia, aż do momentu, w którym chorobowe przestanie być płatne.

Czy zwolnienie lekarskie jest konieczne?
Pracodawca może określić sposób, w jaki pracownik musi powiadomić go o swojej chorobie (np. telefonicznie dzień wcześniej lub na kilka godzin przed określoną porą dnia). Zazwyczaj, jeżeli np. z powodu przeziębienia nie planujemy pojawić się w pracy maksymalnie przez tydzień, wystarczy osobiste „usprawiedliwienie", natomiast jeśli musimy zostać w domu dłużej, należy wybrać się do lekarza po zwolnienie.

Wybór należy do pracodawcy
Nawet jeśli nie kwalifikujemy się na otrzymywanie wynagrodzenia za czas choroby, pracodawca wciąż może je nam wypłacać w ramach wyjątku. Ponadto, w niektórych firmach zasady otrzymywania wynagrodzeń za czas choroby są zależne od decyzji pracodawcy. Oznacza to, że pracodawca może odmówić nam tegoż wynagrodzenia, jeśli uzna, iż nieobecność w pracy jest nieusprawiedliwiona. W tym przypadku jednak, pracodawca musi upewnić się, że jego decyzja nie zostanie odebrana za przejaw dyskryminacji. 

Jednorazowe wypłacenie wynagrodzenia za czas choroby, nie gwarantuje automatycznego jego otrzymywania za każdy następny okres choroby. Aczkolwiek czasami istnieje możliwość uzgodnienia z pracodawcą (i zawarcia w umowie) tej kwestii zgodnie z przyjętymi normami i zwyczajami (custom and practice), co może zapewnić stałą praktykę wypłacania tegoż wynagrodzenia za każdym razem, gdy jesteśmy do niego upoważnieni.

Choroby związane z wykonywaną pracą
Wysokość wynagrodzenia za czas choroby zwykle nie jest zależna od przyczyny, która ją wywowała. Niektórzy pracodawcy mają jednak specjalny system wypłacania wynagrodzeń za czas nieobecności z powodu wypadków przy pracy.
Warto zaznaczyć, iż w przypadku, gdy pracodawca ponosi winę za urazy odniesione przez pracownika w wyniku wypadku na terenie zakładu, poszkodowany może wnieść roszczenie o odszkodowanie. Dotyczy to zarówno urazów natury fizycznej jak i psychologicznej (np. silny stres). Przed wniesieniem roszczenia przeciwko pracodawcy warto skonsultować się z prawnikiem lub przedstawicielem związków zawodowych.

Czas wolny od pracy na opiekę nad inną chorą osobą
Pracownik może wziąć wolne od pracy, aby opiekować się chorą osobą będącą na jego/jej utrzymaniu. W tym przypadku, pracodawca nie ma obowiązku wypłacania wynagrodzenia, chyba że w umowie ustalono inaczej.

Gdy mamy problem...
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, należy w pierwszej kolejności porozmawiać z pracodawcą. Zatem jeśli przykładowo nie otrzymaliśmy wynagrodzenia za czas choroby:
·     należy sprawdzić w umowie, czy wynagrodzenie się nam należy, a jeśli tak, to w jakiej wysokości
·     następnie należy zapytać pracodawcę, czy zaistniał jakiś problem z wypłaceniem tegoż wynagrodzenia
·     warto również dowiedzieć się czy mamy prawo do ustawowego zasiłku chorobowego.
Wszelkie spory dotyczące wynagrodzenia za czas choroby (np. jeśli mamy podstawy do uznania, iż należy nam się więcej niż otrzymaliśmy) musimy w pierwszej kolejności rozwiązywać z pracodawcą. Odmowa wypłacenia pełnego „chorobowego" stanowi bezprawne potrącenie z wynagrodzenia (unlawful deduction from wages) i może stanowić podstawę wniesienia powództwa przeciwko pracodawcy do sądu pracy (Employment Tribunal).

Gdzie zwrócić się o pomoc
Wszelkie problemy dotyczące zatrudnienia należy starać się rozwiązać bezpośrednio z pracodawcą. Warto również zwrócić się do przedstawicieli związków zawodowych, a w przypadku poważnych sporów, gdzie istnieje możliwość wniesienia powództwa, skonsultować się z prawnikiem.

No comments:

Post a Comment