Friday, 28 January 2011

Thank you

Despite being a newbie to the networking events, I was warmly welcomed by the entrepreneurs gathered at the Beales Breakfast Club, where the ubiquitous aroma of coffee accompanied lively conversations and cheerful smiles of the participants. It was definitely worth getting up at the crack of dawn to meet so many nice people and to be introduced to those valuable contacts. The interest I received has truly exceeded my expectations. I hope that by breaking the language barrier between the Polish community and English businesses we will together develop a fruitful and continuous relationship. I will be more than happy to introduce your businesses to the Polish community and act as a liaison ensuring smooth and efficient communication between you and your new clients.
This is where I would like to say thank you to those of you who expressed their interest in targeting a new group of Polish clients as well as those who inspired me by a stimulating and witty conversation. I truly hope to see you at another networking event soon!

Tuesday, 25 January 2011

Nowości roku 2011

Bez względu na to, czy w ramach postanowień noworocznych postanowiliśmy zmienić styl życia, zrezygnować z nałogów czy zapisać się w końcu na fitness, rząd brytyjski postanowił urozmaicić nam nowy rok wprowadzając znaczne zmiany w prawie. I podczas gdy my tak naprawdę nie musimy ściśle dotrzymywać naszych postanowień (ręka do góry kto od 1 stycznia nie zapalił jeszcze papierosa), to legislatorzy muszą konsekwentnie wprowadzać ustawy, które zapowiedzieli. Spójrzmy zatem na niektóre 'nowości', które przygotował dla nas rząd.    

Sunday, 23 January 2011

Neologisms in Business - an Indication of our Incessantly Developing Economy (PART 2)

Studying neologisms from the cultural perspective brings better understanding of our world. The appearance of new words enables us to observe how the business world evolves, what direction it goes and what its target is. It is unquestionable that economy will transform through innovation and technological development, and hence the language - be it jargon or formal language - will change accordingly. Refusal to accept neologisms equals dissent from acquiescence to the improvement of the whole business sector, including computing, science and technology.

Wednesday, 19 January 2011

Neologisms in Business - an Indication of our Incessantly Developing Economy (PART 1)


The need for new terms should not be underestimated. New words continuously enter lexicon to describe new concepts. Conversely, obsolete words fall out of use as they lose their significance.
There is an intricate relationship between language and economy. Both phenomena undergo incessant changes over time and while language acts as a marker of business development, reflecting back the industry as it changes, vocabulary appears as a primary indicator of this transformation. Arguably, the language itself accounts for the great progress of scientific, technological and social change as a result of the instantaneous transmission together with the rapid translation of the words.The demand for innovation in the fields of
techniques, products, skills and trends requires the creation of new words to denote latest occurrences in the world of business.

Sunday, 16 January 2011

Kiedy na emeryturę?

Po wyczerpujących konsultacjach, rząd brytyjski przedstawił plany dotyczące stopniowego wycofywania ustawowego wieku emerytalnego. Od kwietnia 2011 roku przeprowadzane będą przygotowania, których celem będzie wycofanie ustawowego wieku emerytalnego, który dotychczas wynosił 65 lat. Od 1 października 2011 r. ustawowy wiek emerytalny oraz procedury przejścia na emeryturę zostaną całkowicie usunięte.

Monday, 10 January 2011

Little subtlety – big difference.

Language is full of ‘innocent’ subtleties, which may or may not have a significant impact on the meaning. While the difference could be rather obscure in everyday language, in the language of law, however, this may become a crucial matter.
As a translator, I simply crave for finding and resolving these tiny distinctions between one word and the other. It is my everyday bread to discover what impact on the reader this phrase would have and would it make any difference if I used that one...? Yes, these questions are endless.

Sunday, 9 January 2011

Agencja czy zakład pracy - kto jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i zdrowie pracownika agencyjnego?

Osoby zatrudniane za pośrednictwem agencji pośrednictwa pracy nie zawsze wiedzą kto tak zaprawdę jest ich pracodawcą: czy jest to agencja, dzięki której znaleźli zatrudnienie, czy zakład pracy, dla którego w rzeczywistości pracują. Określenie pracodawcy jest ważne, szczególnie jeżeli chodzi o ustalenie odpowiedzialności za pracownika, jego zdrowie i bezpieczeństwo. W tej kwestii bardzo często dochodzi do nieporozumień i sporów, kiedy to agencje oraz zakłady pracy zrzucają na siebie odpowiedzialność oskarżając się nawzajem. W rzeczywistości obie strony ponoszą odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo pracownika zatrudnionego za pośrednictwem agencji; zakres tej odpowiedzialności zależeć będzie od tego, czy zatrudniony jest oficjalnie pracownikiem agencji czy zakładu pracy. Aby jasno to określić, należy przede wszystkim odnieść się do wszelkich umów zawartych w związku z zatrudnieniem danego pracownika oraz do codziennej praktyki - im większa kontrola kierowników lub dyrektorów firmy 'wynajmującej' pracownika, tym większe prawdopodobieństwo, iż zatrudniona osoba uznana zostanie za pracownika tejże firmy.    

Tuesday, 4 January 2011

Czy można przenieść niewykorzystany urlop na kolejny rok?

Kilka dni temu rozpoczeliśmy nowy rok kalendarzowy. Dla niektórych osób zatrudnionych będzie to równieź nowy rok urlopowy. Możliwe, że zostało nam jeszcze parę dni urlopu i nie mamy możliwości jego wykorzystania, gdyż np. do końca roku jesteśmy na zwolnieniu lekarskim. Może też się zdarzyć, iż przez cały rok byliśmy na zwolnieniu i w ogóle nie korzystaliśmy z urlopu w danym roku. Czy w takiej sytuacji możemy przenieść niewykorzystany urlop na kolejny rok, czy może dostaniemy jego ekwiwalent?