Tuesday, 4 January 2011

Czy można przenieść niewykorzystany urlop na kolejny rok?

Kilka dni temu rozpoczeliśmy nowy rok kalendarzowy. Dla niektórych osób zatrudnionych będzie to równieź nowy rok urlopowy. Możliwe, że zostało nam jeszcze parę dni urlopu i nie mamy możliwości jego wykorzystania, gdyż np. do końca roku jesteśmy na zwolnieniu lekarskim. Może też się zdarzyć, iż przez cały rok byliśmy na zwolnieniu i w ogóle nie korzystaliśmy z urlopu w danym roku. Czy w takiej sytuacji możemy przenieść niewykorzystany urlop na kolejny rok, czy może dostaniemy jego ekwiwalent?
Jeżeli chodzi o niewykorzystany urlop, to pierwszym krokiem jest sprawdzenie co mówi umowa o pracę. Możliwe, że umowa jasno określa, co się dzieje, w przypadku, gdy pracownik nie jest w stanie wykorzystać urlopu na dany rok. Warto też po prostu zapytać pracodawcę, jak  ten problem jest zazwyczaj rozwiązywany.

Jeśli w umowie ta kwestia nie jest poruszana, a pracodawca nie chce nam pomóc, należy sprawdzić co mówi prawo. A prawo nie jest do końca jasne w tej kwestii. Jedno jest pewne: nie ma możliwości otrzymania finansowego ekwiwalentu za niewykorzystany urlop. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy kończymy stosunek pracy, gdy zostało to wyraźnie określone w umowie lub gdy zwolnienie lekarskie było długotrwałe. W tym ostatnim przypadku, pracodawca ma obowiązek wypałcić ekwiwalent za ustawowy urlop tj. za 28 dni, w tym za dni wolne od pracy (bank holidays). W tym ostatnim przypadku, ekwiwalent ten może nie być automatycznie przyznany, jeżeli nie upomnimy się o zaległy urlop. Orzeczenia sądów pracy w tej kwestii nie są konsekwentne i sprawy są rozstrzygane indywidualnie, dlatego nie zakładajmy, że ekwiwalent za niewykorzystany urlop wpłynie na nasze konto automatycznie i przypomnijmy o nim pracodawcy.

Czy można przełożyć niewykorzystany urlop na przyszły rok? I tak, i nie. Angielskie prawo mówi, że w zasadzie nie można, jednak na podstawie wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości istnieje taka możliwość i jeżeli pracodawca odmawia pracownikowi skorzystania z niej, pracownik ma prawo podać pracodawcę do sądu pracy. Warto też zaznaczyć, że podczas okresu, gdy pracownik jest na zwolnieniu lekarskim, urlop wciąż jest naliczany, tak jakby osoba zatrudniona pracowała w pełnym wymiarze godzin. Dlatego przy długotrwałym (np. rocznym) zwolnieniu lekarskim pracownikom należy się przynajmniej minimalny ustawowy urlop. Ponadto, jeżeli podczas urlopu nagle zachorujemy lub doznamy urazu, wskutek którego nie bylibysmy zdolni do pracy, możemy w tym czasie przejść na zwolneinie lekarskie, a pozostałe dni danego urlopu zostają zachowane.

Wracajac do niewykorzytstanego urlopu, istnieje jeszcze inna opcja, a mianowicie, w przypadku braku możliwości przeniesienia niewykorzystanego urlopu na kolejny rok z powodu zwolnienia lekarskiego, można wziąć urlop będąc na zwolnieniu.

Reasumując, jeżeli nie mamy możliwości wykorzystania urlopu do końca roku urlopowego, przede wszystkim należy zajrzeć do umowy o pracę i przeczytać warunki dotyczące urlopów. Jeżeli umowa nie rozwiązuje tej kwestii, należy zapytać pracodawcę o możliwość przeniesienia urlopu na kolejny rok, ewentualnie zapytać o możliwość wykorzystania urlopu będąc na zwolnieniu. Jeżeli pracodawca nie wyraża zgody na żadną propozycję i nie wykazuje chęci rozwiązania problemu, można zgłosić się o dalszą poradę do Citizens Advice Bureau (w lokalnym Councilu), w ostateczności można skierować sprawę do sądu pracy.

No comments:

Post a Comment