Wednesday, 23 February 2011

Świadczenia chorobowe – część 2: Ustawowy zasiłek chorobowy

W zeszłym tygodniu mowa była o wynagrodzeniu na czas choroby wypłacanym przez pracodawcę w ramach programu wynagrodzeń chorobowych (Occupational Sick Pay Scheme). Tym razem przedstawione zostaną świadczenia chorobowe przysługujące pracownikom, którzy nie zostali objęci tymże programem. Każdy pracownik, który w wyniku choroby nie jest zdolny do pracy, ma prawo do otrzymywania świadczeń chorobowych, zatem jeśli pracodawca nie stworzył odpowiedniego programu wynagrodzeń chorobowych, ma on obowiązek wypłacenia ustawowego zasiłku chorobowego (Statutory Sick Pay). Zasiłek ten wypłacany jest przez pracodawcę, maksymalnie przez okres 28 tygodni.

Komu należy się ustawowy zasiłek chorobowy?
Pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę – nawet jeśli pracują od niedawna – mają prawo do ustawowego zasiłku chorobowego, pod warunkiem, że:
·         nieobecność w pracy spowodowana chorobą trwa przynajmniej cztery kolejne dni (wliczając weekendy, dni ustawowo wolne od pracy oraz dni wolne)
·         tygodniowe wynagrodzenie pracownika wynosi przynajmniej £97.
Średnie tygodniowe wynagrodzenie obliczane jest na podstawie przepracowanych ostatnich ośmiu tygodni przed chorobą.

Jak otrzymać ustawowy zasiłek chorobowy?
Aby otrzymać ustawowy zasiłek chorobowy należy:
·         powiadomić pracodawcę o chorobie
·         w przypadku, gdy okres choroby trwa dłużej niż tydzień, należy przedstawić na żądanie pracodawcy zwolnienie lekarskie.

Ile zasiłku chorobowego mi się należy?
Od kwietnia 2010 r. ustawowy zasiłek chorobowy wynosi £79,15 tygodniowo.
Jeżeli zajdzie taka konieczność, pracodawca wyliczy dzienną stawkę zasiłku chorobowego dzieląc wysokość tygodniowego wynagrodzenia przez ilość przepracowanych dni w tygodniu (od niedzieli do soboty).

W jaki sposób wypłacany jest zasiłek chorobowy?
Zasiłek otrzymywany jest w dniu wypłaty wynagrodzenia, w ten sam sposób jak standardowe uposażenie. Ustawowy zasiłek chorobowy jest opodatkowany i podlega składkom National Insurance. Natomiast w przypadku, gdy otrzymujemy wyłącznie zasiłek chorobowy, kwota ta może być zbyt niska, by podlegać opodatkowaniu, chyba że wypłacana jest wraz ze standardowym wynagrodzeniem.

W przypadku, gdy pracownik nie może otrzymać zasiłku chorobowego lub upłynął termin jego wypłacania, pracodawca musi wypełnić i przekazać pracownikowi formularz SSP1. Formularz ten składany jest w przypadku ubiegania się o zasiłek z tytułu niezdolności do pracy (Employment and Support Allowance). Pracodawca ma obowiązek przedstawić w nim powody niewypłacenia zasiłku chorobowego, a w sytuacji gdy termin płatnego okresu chorobowego upłynął, pracodawca winien podać datę ostatniego jego wypłacenia. Istotne jest, by pracodawca przekazał nam ten formularz SSP1 w możliwie najszybszym terminie. Opóźnienie w dostarczeniu tegoż formularza oznaczać będzie późniejszą wypłatę zasiłku z tytułu niezdolności do pracy, gdyż do jego przyznania konieczne są informacje zawarte w tymże dokumencie. Podsumowując: jeśli upłynie okres płatnego okresu chorobowego (28 tygodni), bądź też okres ten skończy się wcześniej, pracodawca musi niezwłocznie przekazać nam formularz SSP1, celem złożenia wniosku o zasiłek z tytułu niezdolności do pracy.


Program wynagrodzeń za czas choroby
Pracodawca nie ma obowiązku wypłacania ustawowego zasiłku chorobowego, o ile gwarantuje swoim pracownikom wynagrodzenie za czas choroby, które jest równe lub wyższe ustawowemu świadczeniu. Warto zaznaczyć, iż wynagrodzenie za czas choroby może podlegać innym warunkom niż ustawowy zasiłek chorobowy, które należy spełnić, aby został nam wypłacony.


Ustawowy zasiłek chorobowy a inne zasiłki.
Jako dodatkowy przychód, ustawowy zasiłek chorobowy może mieć wpływ na pozostałe zasiłki, które są nam wypłacane. Zatem jeśli otrzymujemy np. zasiłek mieszkaniowy (housing benefit), należy poinformować lokalny Council o dodatkowym przychodzie w postaci ustawowego zasiłku chorobowego. Council uznaje fakt otrzymywania zasiłku chorobowego jako zmianę sytuacji finansowej (change of circumstances).

Dodatkowe informacje
·         Pobyt w szpitalu nie ma wpływu na wysokość zasiłku chorobowego.
·         Osoby pracujące za granicą wciąż mogą otrzymywać ustawowy zasiłek chorobowy, pod warunkiem, że pracodawca opłaca za nich składki National Insurance.
·         Chociaż ustawowy zasiłek chorobowy nie przysługuje osobom służącym w wojsku, ich rodziny wciąż mogą go otrzymywać, o ile spełnią określone warunki.
·         W sytuacji, gdy pracodawca niesłusznie wypłaca nam zbyt niski zasiłek chorobowy, bądź w ogóle go nie zapewnia, należy poprosić go o podanie powodu jego decyzji.
W przypadku braku porozumienia, warto skontaktować się z urzędem podatkowym (Her Majesty's Revenue and Customs). Dzwoniąc pod numer linii dla osób zatrudnionych (08453021479), na pewno uzyskamy stosowną poradę.
·         Niewypłacalność pracodawcy nie oznacza, iż nie należy nam się zasiłek chorobowy. W tej sytuacji zasiłek wypłaci nam urząd podatkowy. Więcej informacji można otrzymać dzwoniąc pod numer 01912255221.

No comments:

Post a Comment