Monday, 28 February 2011

Zbliża się spis powszechny 2011

Co 10 lat w Wielkiej Brytanii przeprowadzany jest spis powszechny ludności i mieszkań.
Najbliższy spis przypada na ten rok i będzie miał miejsce już 27 marca. Spis powszechny jest przeprowadzany przez Krajowy Urząd Statystyczny (w Anglii i Walii), a jego celem jest zgromadzenie danych o ludności pod względem demograficznym, społecznym, ekonomicznym i zawodowym. Głównym zamierzeniem Urzędu Statystycznego jest uzyskanie obrazu społeczeństwa w określonym momencie, a nie na przestrzeni dłuższego okresu, dlatego wszyscy otrzymamy te same pytania, na które będziemy musieli odpowiedzieć możliwie tego samego dnia.
Informacje uzyskane w wyniku spisu powszechnego wykorzystywane są przez rząd oraz władze lokalne m.in. do rozpoznania, gdzie jest największe zapotrzebowanie na służby transportowe, mieszkaniowe, medyczne oraz edukacyjne. Opracowane statystyki będą miały decydujący wpływ na to, które ze służb otrzymają dofinansowanie z councilu. Dlatego niezwykle istotne jest, aby wszyscy mieszkańcy Wielkiej Brytanii wzięli udział w spisie.
W Anglii i Walii spis powszechny jest przeprowadzany przez Krajowy Urząd Statystyczny. Agencja statystyczno-badawcza The Northern Ireland Statistics and Research Agency jest odpowiedzialna za spis w Irlandii Północnej, zaś Szkocki Główny Urząd Stanu Cywilnego przeprowadza spis na terenie Szkocji. Wszystkie trzy urzędy organizują spis jednego dnia, celem uzyskania spójnego obrazu ludności w całej Wielkiej Brytanii.
Trochę historii...
Pierwszy spis powszechny przeprowadzono w roku 1801, po ogłoszeniu przez demografa Thomasa Malthusa złowieszczych proroctw, jakoby szybki wzrost populacji w Wielkiej Brytanii miał doprowadzić do wyczerpania się zapasów pożywienia oraz wszelkich innych zasobów, co z kolei wywołałoby głód, choroby oraz inne zagłady. W obawie przed spełnieniem się zapowiedzi Malthusa, parlament wydał ustawę o spisie powszechnym, a rok później tj. 20 marca 1801 r. zorganizowano pierwszy oficjalny spis. Od tamtej pory, spis powszechny przeprowadzany jest w każdej dekadzie (z wyjątkiem okresu II Wojny Światowej) i chociaż dzisiaj cel jego realizacji jest zupełnie inny, ogólna idea pozostała ta sama.
Spis powszechny w innych krajach
Nie tylko Wielka Brytania liczy swoich mieszkańców. W około 200 krajach na całym świecie regularnie dokonuje się spisu powszechnego ludności i mieszkań. W Polsce najbliższy spis zostanie przeprowadzony już w tym roku i będzie trwał od 1 kwietnia do 30 czerwca.
 Jak wygląda procedura spisu powszechnego?
Cały proces rozpocznie się od wydania kwestionariuszy, które zostaną dostarczone do naszych domów w marcu 2011 r. W przypadku, gdy formularz nie dotrze do nas pocztą, można zadzwonić na linię pomocy i poprosić o jego wysłanie. Kwestionariusze będą również dostępne w wersji elektronicznej. Elektroniczne formularze są wypełniane i wysyłane online, zaś te w wersji papierowej należy wysłać pocztą w kopercie zwrotnej w terminie do 27 marca 2011 r. Jakakolwiek dłuższa zwłoka w dostarczeniu wypełnionego kwestionariusza będzie odnotowana w systemie jako odmowa udziału w spisie, w wyniku czego Urząd Statystyczny może wysłać do naszego domu jednego ze swoich przedstawicieli.
W wyjątkowych przypadkach, np. gdy 27 marca nie będziemy w domu, należy dostarczyć wypełniony kwestionariusz możliwie najszybciej po tymże terminie. Natomiast, jeśli planujemy wyjechać w tym czasie, a otrzymaliśmy już kwestionariusz, to możemy odesłać go przed wyjazdem. Warto zaznaczyć, iż jeśli w naszym domu nie będzie nikogo przez co najmniej pół roku, nie mamy obowiązku jego wypełniania. Ponadto w sytuacji, gdy jeden z członków naszego gospodarstwa domowego nie będzie obecny/a w domu przez okres maksymalnie 12 miesięcy, wypełniając formularz należy mimo to wziąć tę osobę pod uwagę.
Czy muszę wziąć udział w spisie?
Tak. Wszyscy właściciele lub lokatorzy mieszkań i domów mają prawny obowiązek wzięcia udziału w spisie powszechnym. Nieodesłanie wypełnionego formularza spisu powszechnego może grozić wniesieniem oskarżenia przeciwko danej osobie, grzywną w kwocie do £1000 oraz wpisem do rejestru karnego. Warto zatem poświęcić kilkanaście minut na wypełnienie kwestionariusza i jego wysłanie, gdyż konsekwencje zaniedbania tegoż obowiązku są wyjątkowo dotkliwe.

Kwestionariusze elektroniczne

W tym roku po raz pierwszy kwestionariusz spisu powszechnego będzie można wypełnić online. Otrzymany formularz papierowy zawierał będzie specjalny kod dostępu, dzięki któremu będziemy mogli bezpiecznie zalogować się w systemie online i udzielić odpowiedzi na zadane nam pytania. Usługa ta będzie dostępna od 4 marca 2011 r.

Organizatorzy spisu zapewniają, iż wypełnienie kwestionariusza online jest znacznie łatwiejsze i zajmuje mniej czasu. Ułatwieniem jest na przykład automatyczne pominięcie pytań, które nas nie dotyczą oraz zamieszczenie pomocnych wskazówek przy pozostałych pytaniach. Ponadto istnieje możliwość zapisania części, którą już wypełniliśmy i pozostawić resztę pytań na później. Warto jednak pamiętać, że chcąc powrócić do naszego kwestionariusza, musimy ponownie zalogować się za pomocą kodu dostępu, który otrzymaliśmy w wersji papierowej. Dlatego nie należy go wyrzucać, dopóki w pełni nie wypełnimy i nie wyślemy kwestionariusza.

Wymagane informacje

Pytania w kwestionariuszu dotyczą pracy, zdrowia, narodowości, obywatelstwa, pochodzenia etnicznego, języka, religii, stanu cywilnego itp. Wszystkie uzyskane w ten sposób informacje pozwolą na dokładne ustalenie liczby ludności, jej terytorialnego rozmieszczenia, struktury demograficzno-społecznej i zawodowej, a także społeczno-ekonomicznej charakterystyki gospodarstw domowych i rodzin oraz ich zasobów i warunków mieszkaniowych na wszystkich szczeblach podziału terytorialnego: krajowym, regionalnym oraz lokalnym.
Odpowiedź na wszystkie pytania jest obowiązkowa,  jedynie pytanie dotyczące religii jest dobrowolne.
 Pomoc dla osób nie mówiących w języku angielskim
Dla osób, które mają problem z wypełnieniem formularza w języku angielskim opracowano specjalne ulotki z odpowiednimi wskazówkami oraz przykładowym kwestionariuszem. Ulotki te dostępne są w ponad 50 językach i można zamówić je online na stronie www.census.gov.uk lub dzwoniąc na linię pomocy (numer będzie podany w kwestionariuszu). Obie usługi zostaną uruchomione w dniu 4 marca 2011 r.

2 comments:

  1. Swietny artykul Ewa, kopalnia informacji:) Kiedy ty masz czas to wszystko pisac:)?

    ReplyDelete
  2. To część mojej pracy Aga :-) A czas znajduję prawdopodobnie w ten sam sposób jak Ty na pracę społeczną i pomoc naszym rodakom w UK :)

    ReplyDelete