Saturday, 7 May 2011

Tłumaczenie przysięgłe – czy w Anglii jest konieczne? TRANSLITERIA odpowiada.

“You need a certified translation of this document” -  zapewne już nieraz słyszeliście lub usłyszycie to składając w urzędzie wymagane dokumenty. O co tak naprawdę chodzi z „certified translation”? Czy muszę szukać tłumacza przysięgłego? Czy przetłumaczony dokument musi zawierać oficjalną pieczęć tłumacza? Do kogo mam się z tym zwrócić?
„Certified translation” to tłumaczenie poświadczone, w Polsce znane jako przysięgłe. Wymagane jest w przypadku tłumaczeń wszelkich dokumentów prawnych, takich jak akty małżeństwa, świadectwa urodzenia, zgonu, certyfikaty lub dyplomy z uczelni bądź kwalifikacji zawodowych, wszelkie upoważnienia, wyroki sądu itd. W Anglii tego typu tłumaczenie musi zostać wykonane przez kwalifikowanego tłumacza, czyli takiego, który ma  ukończone studia na wydziale translatoryki lub filologii angielskiej tudzież posiada certyfikat wydany przez Chartered Institute of Linguistics. Zupełnie inaczej jest w Polsce – aby móc tłumaczyć dokumenty o mocy prawnej, tłumacz musi zdać państwowy egzamin, po którym uzyskuje tytuł tłumacza przysięgłego oraz własną pieczątkę, którą poświadcza przetłumaczone dokumenty. W związku z tym, urzędy i instytucje w Polsce akceptują wyłącznie tłumaczenia przysięgłe (z pieczątką), zaś angielskie urzędy uznają tłumaczenie poświadczone, czyli z oświadczeniem kwalifikowanego tłumacza, który „poświadcza”, iż posiada odpowiednie kwalifikacje uprawniające do wykonywania tłumaczeń dokumentów prawnych oraz że wersja angielska dokumentu stanowi wierne tłumaczenie oryginału w języku polskim. Takie oświadczenie winno zawierać również podpis tłumacza.
Pamiętajcie, że w przypadku tłumaczenia na język angielski dokumentów o mocy prawnej, należy skorzystać z usług profesjonalisty. Warto zatem zapytać tłumacza, czy posiada odpowiednie kwalifikacje, a w przypadku dalszych wątpliwości można sprawdzić wiarygodność tłumacza wchodząc na jego/jej profil na stronie www.proz.com (portal dla tłumaczy). W żadnym wypadku nie należy przyjmować tłumaczenia bez poświadczenia i podpisu tłumacza.
W przypadku tłumaczeń dokumentów na język polski, konieczne jest zwrócenie się do tłumacza przysięgłego. Lista tłumaczy przysięgłych w Polsce znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl.
Transliteria wykonuje tłumaczenia poświadczone na język angielski. Przetłumaczony dokument opatrzony jest oświadczeniem oraz ręcznym podpisem tłumacza. Istnieje możliwość przesłania tłumaczenia drogą mailową, w tym przypadku oświadczenie z podpisem jest skanowane i przesłane w pliku PDF. Dzięki temu nie ma konieczności przynoszenia lub odbierania dokumentu osobiście.
Aby otrzymać więcej informacji o tłumaczeniach dokumentów oraz innych usługach oferowanych przez Transliterię napisz na adres transliteria@gmail.com, zadzwoń pod numer 07851666508 lub zajrzyj na stronę www.transliteria.blogspot.com.


No comments:

Post a Comment